Uw voorbereiding op de AVG wetgeving.

De AVG wet en regelgeving raakt al uw bedrijfsprocessen processen met klant en personeelsgegevens. Wij zorgen dat al uw data processen en risico’s correct in kaart worden gebracht en komen met een concreet voorstel om uw bedrijf AVG compliant te maken. Het is  vervolgens aan u de keuze of u onze aansturing wenst om het plan tot uitvoering te brengen.